Jdi na obsah Jdi na menu
 


Makra

 Makra jsou příkazy, které slouží k zjednodušení hraní hry World of Warcraft například v používání kouzel, věcí, označování nepřátel, atd. Makra si můžete představit jako dávkový soubor, kde systém po kliknutí projíždí každý řádek a provádí příkazy sestupně. Proto je také nutné, aby každý další příkaz byl na novém řádku a příkazy šly po sobě tak, jak je chcete použít. Psaní maker je tak trochu lehčí verze programování, tudíž se nebojte používat metodu pokusu a omylu.


Seznámení se s makry


Do speciálního listu, kde se tvoří makra, se dostanete: Stisknutím Esc->Macros, napsáním do chatu /macro nebo /m.


Otevře se Vám tabulka, kde nahoře máte 2 záložky „General Macros“ a „Specific Macros“. V „General Macros“ jsou makra, která vidí každý Váš charakter na Vašem účtu. V „Specific Macros“ jsou pouze makra momentálně přihlášeného charakteru.


V každé záložce máte možnost vytvořit 18 maker, která se poté objevují v tabulce pod záložkami. V této tabulce jsou vidět i ikonky spolu s názvy maker. Když v ní uchopíte makro, tak si ho samozřejmě můžete přetáhnout do svého baru, kde ho po následném levém kliknutí myši aktivujete.


Pokud si označíte jakékoliv makro, ukáže se Vám ve spodní části jeho detail. V tomto detailu je ikonka, úplný název a příkazy daného makra.


Jestliže chcete u již vytvořeného makra změnit název, či ikonku. Označte si dané makro a stiskněte „Change Name/Icon“. K vymazání slouží tlačítko „Delete“ a k uzavření vytváření maker je tlačítko „Exit“.
Tlačítkem „New“ se Vám otevře další tabulka:

Do „Enter Macro Name“ vložte libovolný název nového makra, avšak nesmí být delší než 16 znaků! V „Choose an Icon“ si zvolte ikonu pro toto makro. Je dobré volit si taková jména a ikonky, abyste poté mohli v rychlosti určité makro v boji najít a rychle využít. Po stisknutí „Okay“ se dostanete zpět do první tabulky.
Pokud se do této chvíle zdálo vytváření maker pouze „klikačka ve stylu Windows“, tak ve psaní příkazů už to tak lehké nebude. ;-)


Psaní příkazů


Každé nově vytvořené makro ze začátku nic neumí. Musíte si ho nejdříve označit a do „Enter Macro Commands“ napsat příkaz(y). Každý nový příkaz se musí psát na nový řádek a musí před ním stát znak „/“. Ovšem není pravidlem, že před každým „/“ musíte dát Enter!


Syntaxe příkazů:


/příkaz parametr → /g ahoj
/příkaz → /petattack → Váš pet útočí na váš target.
/příkaz [podmínky] [další podmínky] parametry; [podmínky] parametry …

  1. syntaxe je jedno z lehčích maker, které si tvoří většina hráčů.
  2. syntaxe je ukázka toho, že některé příkazy nepotřebují mít parametr.
  3. syntaxe je ukázka již složitých maker.

(Názvy příkazů jsou pevně dány. Podmínky a parametry mají sice určenou formu, ale určité části si zde můžete měnit.)


1) Chat makra


Makra, která vypisují text do world kanálů, whisper, raid, party, či guildy jsou Chat makra.
V Chat makrech se používají stejné příkazy, jakými ve hře změníte daný kanál v chatu. Jako parametr těchto maker je text, jenž má být vypsaný.
Chat makra se používají, pokud něco sdělujete hodně často nebo to chcete v určitou chvíli sdělit velmi rychle. Pokud Vám nebude některý kanál přístupný, makro bude pokračovat dále a vypíše, že nejste k danému kanálu připojeni.

 

/s „text“ → say
/g „text“ → guild
/y „text“ → yell
/e „text“ → emote
/p „text“ → party
/ra „text“ → raid
/rw „text“ → raid warning
/r „text“ → odpověď na poslední whisper
/w „nick hráče“ „text“ → whisper danému hráči
/“číslo“ „text“ → psaní do daného word kanálu (1=General, 2=Trade, 3=Local Defense, 4=Looking for group)
/“emote“ → uděláte dané emote

/afk („text“) → budete ve statusu afk – nemusíte zadávat text
/dnd („text“) → budete v režimu dnd – nemusíte zadávat text

 

2) Označování cílů


Teď si něco povíme o makrech, která Vám budou nápomocna k určování Vašeho cíle. Cíle můžou být Vaši přátele, nepřátele, NPC. Cíle budou v těchto makrech parametry a je důležité, aby byly správně napsány (pro správnost doporučuji hledat na www.wowhead.com ). Dále je potřeba, aby Váš cíl stál blízko Vám a nebyl LoS (Line of Sight) tzn.: nebyl například za zdí, kopcem a jinou texturou.

Příkaz, kolem kterého se všechny ostatní příkazy v této skupině točí, je „/target“. Tímto příkazem si hodíte do Vašeho „targetu“ požadovanou bytost/věc. (Mít někoho/něco v „targetu“, míníme to, že ho máme zaměřeného. Každá další činnost bude tedy prováděna vůči němu).

 

%t
/s %t

„%t“ není příkaz, ale parametr pro Chat makra. Vypíše jméno targetu do daného kanálu. Seznam kanálů viz výše.

 

Target
/target „jméno“
/taget Toxic Spore Bat

Váš target bude Toxic Spore Bat. Pokud Vám však nebude Toxic Spore Bat v blízkosti, toto makro targetne nejbližší creepu, která bude mít počáteční písmena ve jméně.

 

Targetexact
/targetexact „jméno“
/tagetexact Toxic Spore Bat

Stejný jako příkaz „/target“, odstraňuje ale problém ve vyhledávání podle počátečních písmen.

 

Assist
/assist
/assist „jméno“

Příkaz „/assist“ Vám targetne toho, koho má targetnutého Váš target. Pro ty, kteří nepochopili příklad:
Pepův target je Lady Vashj.
Jarda si targetne Pepu a použije příkaz „/assist“. Zde také může použít „/assist Pepa“.
Výsledek je ten, že Jarda má v targetu Lady Vashj.

 

Cleartarget
/cleartarget

Použitím příkazu „/cleartarget“, nebudete mít nikoho v targetu. Tento příkaz nemá parametr.

 

Targetenemy
/targetenemy
/targetenemy 1

Tento příkaz je používám k cyklování mezi nepřáteli (stejná funkce jako byste mačkali TAB), v tomto provedení bez žádného parametru.
Pokud přidáte parametr „1“ bude makro cyklovat mezi nepřáteli stejně, jako byste drželi SHIFT a mačkali TAB.

 

Targetfriend
/targetfriend
/targetfriend 1

Tento příkaz je používám k cyklování mezi přáteli (stejná funkce jako byste drželi CTRL a mačkali TAB), v tomto provedení bez žádného parametru.
Pokud přidáte parametr „1“ bude makro cyklovat mezi přáteli stejně, jako byste drželi SHIFT s CTRL a mačkali TAB.

 

Focus
/focus
/focus „jméno“
/focus Lady Vashj

Příkaz „/focus“ se používá, když chcete mít někoho ve speciálním targetu a poté na něj odkazovat v jiným příkazech/makrech, kde dáte místo parametru/podmínky „focus“. Můžete mít vždy pouze jeden focus, každý další focus Vám ten předchozí přemaže.

 

Clearfocus
/clearfocus

Vymažete Váš focus. Bez parametru.

 

3) Kouzlení (používání schopností)


Hlavní příkaz v této části je „/cast“. Příkazem „/cast“ kouzlíte (castíte) kouzla (spelly) nebo používáte schopnosti, aniž byste je museli hledat na Vašem baru. Proto, abyste mohli tento příkaz využívat, potřebujete znát přesný název Vašeho kouzla (použitím spellbooku – stisknutí tlačítka „P“, či najetím na kouzlo ve vašem baru – musíte mít zapnuté ukazování názvů kouzel v baru). Je zde možnost také vybírat ranky daných kouzel. Pokud však rank nedefinujete, bude se kouzlit nejvyšší rank. Dávejte také pozor na Cooldown (CD) a Global Cooldown (GCD), kouzla se poté nezdaří.

 

Cast
/cast „název“
/cast Fireball
/cast Fireball (Rank 2)
/cast Faerie Fire (Feral)()

Začne se kouzlit kouzlo, které jste zadali jako parametr. Za kouzlo můžete definovat rank, jenž má být zakouzlen. Dávejte pozor na kouzla, která mají ve svém názvu na konci kulatou závorku. Poté musíte definovat nejvyšší rank pomocí „()“, či daný rank pomocí „(Rank 2)“. Další úskalí je v tom, že nemůžete tento příkaz v makru použít vícekrát díky GCD.

 

Aftercast
/aftercast „co se má udělat“
/cast „název“
/aftercast /p %t je ovce.

/cast Polymorph

Příkaz „/aftercast“ Vám zaručí, že se parametr u tohoto příkazu provede jen tehdy, pokud se začne kouzlo castit. Proto také musí být po příkazu „/aftercast“ příkaz „/cast“. Zamezíte tedy tomu, že něco vypíšete do chatu, aniž byste kouzlo provedli.

 

Castsequence
/castsequence reset="podmínka"„list spellů“
/castsequence reset=10 Arcane Intellect, Molten Armor

Tento příkaz Vám umožní použít několik spellů v řadě za sebou, pokud jsou závislé pouze na GCD. S takto udělaným makrem musíte pracovat tak, že jej aktivujete a po uběhnutí GCD znovu, tzn.: kliknete jednou, po 1,5 sekundě podruhé, po další 1,5 sekundě potřetí, atd. Jako další parametr tohoto příkazu může být reset. Reset Vám zapříčiní to, že po dané podmínce Vám celý příkaz "/castsequence" poběží od začátku. Podmínka může být - počet sekund (po uplinutí sekund), target (po změně targetu), combat (při změně combatu), alt (při držení altu), shift (při držení shiftu), ctrl (při držení ctrl).

 

Stopcasting
/stopcasting
/stopcasting
/cast Ice Block

Zruší Vaše kouzlení, je bez parametru. Používá se, pokud potřebujete přerušit kouzelní a začít rychle castit jiný spell. V tomto případě se mág hodí do „kosky“.

 

4) Pet


Když už ovládáte útočení Vaší postavy, měli byste ovládat i útočení a vše okolo Vašeho mazlíčka (peta). Tyto makra použijí jen povolání, které mohou mít peta.

 

Petattack
/petattack

Váš pet bude útočit na Váš target.

 

Petfolow
/petfolow

Přikážete petovi, aby Vás následoval. Pet zruší jakékoliv útočení. Bez parametru.

 

Petstay
/petstay

Pet bude stát na místě. Bez parametru.

 

Petaggressive
/petaggressive

Pet nastaven na agresivní mód. Bez parametru.

 

Petdefensive
/petdefensive

Pet nastaven na defensivní mód. Bez parametru.

 

Petapassive
/petpassive

Pet nastaven na pasivní mód. Bez parametru.

 

Petautocaston
/petautocaston „název“
/petautocaston Torment

Váš pet bude stále používat spell, který definujete v parametru.

 

Petautocastoff
/petautocastoff „název“
/petautocastoff Torment

Váš pet přestane používat spell, který definujete v parametru.

 

Petautocasttoggle
/petautocasttoggle „název“
/petautocasttoggle Torment

Příkaz „/petautocasttoggle“ přepíná mezi používáním a nepoužíváním daného spellu.

 

5) Používání věcí


Některé z věcí (itemů) mají tu vlastnost, že po kliknutí na ně, Vám přidají zvýhodnění (buff). Tuto vlastnost mají především trinkety, jídlo a pití. Pokud chcete tyto vlastnosti využít rychle v boji, příkaz „/use“ je Vám plně k dispozici.

 

Use
/use „název“, „číslo slotu“, „číslo baťohu“ „číslo slotu“
/use Hex Shrunken Head
/use 13
/use 0 1

V příkazu „/use“ můžete zadat parametr třemi způsoby:

  1. Celým názvem itemu – Nejpoužívanější varianta.
  2. Číslem slotu – číslování viz obrázek
  3. Číslem baťohu a číslem slotu v baťohu – číslování viz obrázek

6) Nasazení věcí


Pokud hledáte makra, která Vám pomohou v rychlém nasazení věcí (equipnutí), tak jste na správném místě. Tato makra se hodí prakticky pro každé povolání, ať již jste Druid, Shaman, či Mage.

 

Equip
/equip „název“
/equip Cowl of Tirisfal

Tento příkaz equipne item do slotu, který je pro něj určen. Pokud má na výběr z více míst, kam může item umístit vybere si to, které je vyšší (u ringů a trinketů jsou to ty horní, u one-hand zbraní je to do main handu – ta vlevo).

 

Equipslot
/equipslot „číslo slotu“ „název“
/equipslot 14 Carrot on a Stick

Pokud byste však chtěli určit, kam se má item přesně equipnout, použijete tento příkaz. Číslo slotu zjistíte v následující tabulce.